Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού πλ. Δ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον 
4) Απόστιχα

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού Βαρέως ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον  
2) Στιχηρά Αναστάσιμα  
3) Δογματικόν Θεοτοκίον
4) Απόστιχα

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού πλ. Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον 
 4) Απόστιχα

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού πλ. Α΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον 
4) Απόστιχα  (αναγκαία ταπεινή δική μας προσθήκη λόγω μη ύπαρξης αρχειακού υλικού)