Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Προσόμοια πλ. Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Όλην αποθέμενοι 
2) Αι Αγγελικαί προπορεύεσθε Δυνάμεις

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Προσόμοια Δ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Ως γενναίον εν Μάρτυσιν 
2) Έδωκας σημείωσιν 
3) Κατεπλάγη Ιωσήφ 
4) Ταχύ προκατάλαβε 
5) Ο εξ’ Υψίστου κληθείς 
6) Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Γ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Ποίος ευφημιών στέμμασιν 
2) Οίκος του Εφραθά 
3) Ότε εκ του ξύλου Σε νεκρόν 
4) Τα άνω ζητών

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Α΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου.
1) Των Ουρανίων Ταγμάτων
2) Ω του παραδόξου θαύματος
3) Τον τάφον Σου Σωτήρ
4) Πανεύφημοι Μάρτυρες