Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού Γ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον  
4) Απόστιχα

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον 
4) Απόστιχα

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Ύμνοι Εσπερινού Α΄ ήχου

 
Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Κεκραγάριον – Στιχολογία 
2) Στιχηρά Αναστάσιμα 
3) Δογματικόν Θεοτοκίον 
4) Απόστιχα

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προσόμοια πλ. Δ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου.
1) Ω του παραδόξου θαύματος
2) Τί υμάς καλέσωμεν Άγιοι
3) Την Σοφίαν και Λόγον
4) Το προσταχθέν μυστικώς
5) Ορθοδοξίας οδηγέ

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Προσόμοια πλ. Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Όλην αποθέμενοι 
2) Αι Αγγελικαί προπορεύεσθε Δυνάμεις

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017