Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Ύμνοι Αγίου Αποστόλου Τιμοθέου


Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται στη σεπτή μνήμη 
του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού ΤΙΜΟΘΕΟΥ. 
Αιωνία η μνήμη Του! Ας έχουμε την ευχή Του!

1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
5) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Ύμνοι Αγίων Αθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας


1) Στιχηρό Αγίου Αθανασίου (ήχ. Δ΄ - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν) 
2) Στιχηρό Αγίου Κυρίλλου (ήχ. Δ΄ - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν)  
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν) 
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)  
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Α΄) 
8) Απολυτίκιον (ήχ. Γ΄ - Θείας πίστεως)