Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Καθίσματα Μεγάλης Εβδομάδος1) Τὰ Πάθη τὰ σεπτά 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Δευτέρας, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)
 2) Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τρίτης, ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
3) Ἰούδας ὁ δόλιος, φιλαργυρίας ἐρῶν 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τετάρτης, ήχ. Ταχὺ προκατάλαβε)  
4) Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τετάρτης, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
5) Ὁ λίμνας καὶ πηγάς 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Πέμπτης, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
6) Ἐξηγόρασας ἡμᾶς 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Παρασκευής, ήχ. Δ΄)

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ύμνοι Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Δ΄)
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Β΄)
4) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄)
6) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ύμνοι Δ΄ Κυριακής των Νηστειών, του Αγίου Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος


 
1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄ - Ὢ του παραδόξου θαύματος)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Α΄)
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Β΄)
4) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ -   ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄)
6) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ύμνοι Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Α΄ -  Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Γ΄) 
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Δ΄) 
4) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)