Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Καθίσματα Μεγάλης Εβδομάδος1) Τὰ Πάθη τὰ σεπτά 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Δευτέρας, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)
 2) Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τρίτης, ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
3) Ἰούδας ὁ δόλιος, φιλαργυρίας ἐρῶν 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τετάρτης, ήχ. Ταχὺ προκατάλαβε)  
4) Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Τετάρτης, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
5) Ὁ λίμνας καὶ πηγάς 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Πέμπτης, ήχ. Α΄ -Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
6) Ἐξηγόρασας ἡμᾶς 
(Κάθισμα Όρθρου Μ. Παρασκευής, ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου