Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ύμνοι Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Δ΄)
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Β΄)
4) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄)
6) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου