Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Γ΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου.

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Β΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου. 
1) Ποίος ευφημιών στέμμασιν 
2) Οίκος του Εφραθά 
3) Ότε εκ του ξύλου Σε νεκρόν 
4) Τα άνω ζητών

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Προσόμοια Α΄ ήχου


Αρχειακό υλικό από τις ηχογραφήσεις του μακαριστού παπα-Κώστα Σουρβίνου.
1) Των Ουρανίων Ταγμάτων
2) Ω του παραδόξου θαύματος
3) Τον τάφον Σου Σωτήρ
4) Πανεύφημοι Μάρτυρες