Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Ύμνοι Κυριακής του Ασώτου1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄) 
3) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Β΄) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ύμνοι Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου


Ας ανοίξουμε φέτος το Τριώδιο έτσι όπως το άνοιγαν 
οι παλαιοί Κερκυραίοι ψαλτάδες!

1) Στιχηρό του Εσπερινού & των Αίνων (ήχ. Α΄)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄) 
3) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Γ΄)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)

Καλό Τριώδιο να έχουμε!!

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Ύμνοι Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Όλην αποθέμενοι) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Δ΄ - Έδωκας σημείωσιν) 
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄) 
5) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Την ωραιότητα) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Των ουρανίων ταγμάτων) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Δ΄) 
8) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)