Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Ύμνοι Κυριακής του Ασώτου1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄) 
3) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Β΄) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου