Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ - Ὅλην ἀποθέμενοι) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καί Λόγον) 
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Β΄) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Δ΄) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Ιερομάρτυρος και Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
5) Κοντάκιον (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς ) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄) 
8) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν)
 2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄  - Χαίροις ἀσκητικῶν) 
4) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)  
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄ -  Ταχὺ προκατάλαβε)

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου

1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄)
3) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
4) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ )
5) Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄)