Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Ιερομάρτυρος και Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
5) Κοντάκιον (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς ) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄) 
8) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου