Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὶ ὑμᾶς καλέσωμεν)
 2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄  - Χαίροις ἀσκητικῶν) 
4) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)  
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄ -  Ταχὺ προκατάλαβε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου