Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Ύμνοι Γ΄ Κυριακής των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Α΄ -  Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς) 
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Γ΄) 
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Δ΄) 
4) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς) 
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου