Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Β΄ Κυριακής των Νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄ -  Ποίοις εὐφημιῶν ᾄσμασιν)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
4) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄  - Ταχὺ προκατάλαβε)
5) Κοντάκιον (ήχ. πλ. Δ΄ - Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ)
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. A΄ -  Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
8) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου