Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Ύμνοι Α΄ Κυριακής των Νηστειών, της Ορθοδοξίας1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄)
3) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)
4) Στιχηρό των Αίνων (ήχ Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
5) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
6) Απολυτίκιον (ήχ. Β΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου