Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Ύμνοι Αγίων Αθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας


1) Στιχηρό Αγίου Αθανασίου (ήχ. Δ΄ - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν) 
2) Στιχηρό Αγίου Κυρίλλου (ήχ. Δ΄ - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν)  
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν) 
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)  
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Α΄) 
8) Απολυτίκιον (ήχ. Γ΄ - Θείας πίστεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου