Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Ύμνοι Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του πρωτοκλήτου


  
1)  Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ - Ο εξ’ υψίστου κληθεὶς) 
2)  Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Δ΄)  
3)  Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ -  Χαίροις ασκητικών)  
4)  Κάθισμα (ήχ. Α΄ - Τον τάφον σου Σωτὴρ)  
5)  Κάθισμα (ήχ. Γ΄- Θείας πίστεως)
 6)   Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ – Την Σοφίαν και Λόγον)
7)  Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ - Των ουρανίων ταγμάτων)
8)  Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου