Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Ύμνοι Συλλήψεως Αγίας Άννης1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ - Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς) 
2) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν) 
3) Κάθισμα (ήχ. Α΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ) 
6) Απολυτικίον (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου