Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ύμνοι Αγίου Δημητρίου


 

1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄-  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)  
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Κάθισμα (ήχ. Δ΄- Ταχύ προκατάλαβε)
4) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ - Την ωραιότητα)
5) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ – Την Σοφίαν και Λόγον)
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ασκητικών)
7) Απολυτίκιον (ήχ. Γ΄) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου