Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Η Κέρκυρα σήμερον λαμπρά λαμπρώς εορτάζει !1) Εν τη του Πνεύματος αίγλη καταλαμπόμενος
Στιχηρό Εσπερινού 12ης   Δεκεμβρίου (ήχος Α΄)
2) Χαίροις η λαμπρά και εύσημος. Κερκυραίων πόλις
Στιχηρό Εσπερινού 12ης Δεκεμβρίου (ήχος Α΄)
3) Αγαθών το ακρότατον, Συ Σπυρίδων επέγνωκας
Στιχηρό Εσπερινού 11ης Αυγούστου (ήχος Δ΄)
4) Πάτερ Σπυρίδων μακάριε
Στιχηρό Εσπερινού Πρωτοκύριακου (ήχος πλ. Δ΄)
5) Χαίροις Αρχιερέων κανών
Στιχηρό των Αποστίχων Εσπερινού 12ης Δεκεμβρίου (ήχος πλ. Α΄)
6) Ιεραρχών το Θείον κειμήλιον
Δοξαστικόν των Αποστίχων Εσπερινού 12ης Δεκεμβρίου (ήχος Β΄)

Ψάλλει ο Χορός Κερκυραϊκής ψαλτικής
της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής
"Ιωάννης Καποδίστριας" 

Να μας έχει καλά και του χρόνου!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου