Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Ύμνοι Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου1)  Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2)  Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄ - Ποίοις ευφημιών)
3)  Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄)
4)  Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ -  Χαίροις ασκητικών)
5)  Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Θείας Πίστεως)
6)  Κάθισμα (ήχ. πλ. Α΄ - Τον συνάναρχον Λόγον)
7)  Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ -  Ο εξ’ υψίστου κληθεὶς)
8)  Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Α΄)
9)  Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου