Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Ύμνοι Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄ - Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)
2)Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ - Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν)
4)Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ)
5)Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν)
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄)
7)Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Α΄ - Τον Συνάναρχον Λόγον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου