Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Ύμνοι Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής


Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται στο Γυναικείον Ιερόν Ησυχαστήριον 
Αγίας Παρασκευής Κυνοπιαστών Κερκύρας,
ως ένα ελάχιστο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ του ψάλλοντος προς την Αγία!

1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Δ΄ - Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων  (ήχ. Δ΄ - Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν)
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
5) Κάθισμα (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ)
6) Στιχηρό των Αίνων  (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Β΄)
8) Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου