Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Ύμνοι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Παντοκρατόρου)1) Στιχηρό του  Εσπερινού (ήχ. Δ΄)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄)
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ)
5) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ - Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)
8) Κοντάκιον (ήχ. Βαρύς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου