Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ύμνοι Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης1) Στιχηρό του Εσπερινού ( ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)   
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. Β΄) 
3) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
4) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ) 
5) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ - Ἔδωκας σημείωσιν) 
7) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου