Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Ύμνοι Συνάξεως Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαὴλ & Γαβριήλ1) Στιχηρό Αρχαγγέλου Μιχαήλ (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν) 
2) Στιχηρό Αρχαγγέλου Γαβριήλ (ήχ. Δ΄  - Ἔδωκας σημείωσιν) 
3) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄ -  Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων) 
5) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
6) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὸ προσταχθὲν) 
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Α΄) 
8) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου