Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ύμνοι Συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ - Ἔδωκας σημείωσιν) 
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν)
 3) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
4) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ὁ ὑψωθεὶς)  
5) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Δ΄ - Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς) 
6) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)  
7) Απολυτίκιον  (ήχ. Γ΄ - Τὴν ὡραιότητα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου