Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίας Μάρτυρος Κυριακής


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄ - Ὅτε, ἐκ ξύλου σε νεκρόν)  
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)  
3) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. Β΄) 
4) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
5) Κοντάκιον  (ήχ. Β΄ - Τὰ ἄνω ζητῶν) 
6) Απολυτίκιον  (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου