Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του εκ Ζακύνθου


1) Ἀπολυτίκιον (Ήχος Α΄- Του λίθου σφραγισθέντος)
2) Κοντάκιον (Ήχος Γ΄ - Η Παρθένος σήμερον)
3) Κάθισμα (Ήχος Α΄ - Τὸν τάφον Σου Σωτήρ)
4) Κάθισμα (Ήχος πλ. Δ΄- Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
5) Μεγαλυνάριον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου