Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Ύμνοι Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς )
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Α΄ - Τῶν οὐρανίων ταγμάτων)
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
5) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
6) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
7) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ -  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)
9) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου