Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ύμνοι Αγίου Μάρτυρος Φανουρίου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος) 
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι) 
3) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α’ -  Χαίροις ἀσκητικῶν) 
5) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄) 
6) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τόν τάφον σου Σωτήρ) 
7) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Θείας πίστεως) 
8) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Κατεπλάγη Ἰωσήφ) 
9) Κάθισμα (ήχ. πλ. Α΄ -  Τόν συνάναρχον Λόγον) 
10) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ -  Τῶν οὐρανίων ταγμάτων) 
11) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Α΄) 
12)  Απολυτίκιον (ήχ. Δ΄ -  Ταχύ προκατάλαβε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου