Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ύμνοι Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ - Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς)
3) Δοξαστικὸν του Εσπερινού (ήχ. Γ΄)

4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν)
5) Δοξαστικὸν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄)
6) Κάθισμα (ήχ. πλ. Α΄ - Τὸν συνάναρχον Λόγον)
7) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)
9) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)
10) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου