Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Ύμνοι Αγίων Τριών Ιεραρχών


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι)
2) Δοξαστικὸν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄)
 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄ - Χαίροις ἀσκητικῶν)
4) Δοξαστικὸν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄)
5) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε) 
6) Κάθισμα  (ήχ. Δ΄ - Κατεπλάγη Ἰωσὴφ)
7) Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ - Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
8) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Β΄ - Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασι) 
9) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. Β΄ -  Σήμερον ὁ Χριστὸς)
10) Απολυτίκιον (ήχ. Α΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου