Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Ύμνοι Κυριακής του Παραλύτου1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄)
2) Δοξαστικόν του Εσπερινού (ήχ. πλ. Α΄)
3) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου)
4) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου