Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Ύμνοι Κυριακής του Θωμά


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄) 
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Δ΄) 
4) Δοξαστικόν των Αποστίχων (ήχ. πλ. Α΄)
5) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ - Τὸν τάφον σου Σωτὴρ ) 
6) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες)
7) Δοξαστικόν των Αίνων (ήχ. πλ. Β΄) 
8) Απολυτίκιον  (ήχ. Βαρύς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου