Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας


1) Στιχηρό του Εσπερινού  (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2) Κάθισμα  (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον σου Σωτὴρ) 
3) Κοντάκιον  (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ) 
4) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ Προκατάλαβε) 
5) Μεγαλυνάρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου