Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίων ενδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων και Ισαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης


Η παρούσα ανάρτηση αφιερώνεται στη σεπτή μνήμη 
του μακαριστού Γέροντά μας 
και ακάματου εργάτη της κερκυραϊκής ψαλτικής, 
πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου (παπα-Κώστα) Σουρβίνου, 
για την συμπλήρωση έξι ετών από την κοίμησή Του (+24 Μαΐου 2011)

1) Στιχηρό του Εσπερινού  ( ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
2) Δοξαστικὸν  (ήχ. Β΄) 
3) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ -  Ὅτε, ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν)
4) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ -  Θείας πίστεως) 
5) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ταχὺ προκατάλαβε)
 6) Κάθισμα (ήχ. πλ. Δ΄ -  Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον)
 7) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -  Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος)  
8) Δοξαστικὸν των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄) 
9) Απολυτίκιον (ήχ. πλ. Δ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου