Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ύμνοι Αγίου Ιωάννου του Ρώσου


1) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Δ΄ -  Ἔδωκας σημείωσιν)
2) Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄ -  Ὅλην ἀποθέμενοι) 
3) Δοξαστικό του Εσπερινού (ήχ. πλ. Β΄) 
4) Στιχηρό των Αποστίχων (ήχ. Β΄ -  Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν) 
5) Δοξαστικό των Αποστίχων (ήχ. πλ. Δ΄)
6) Κάθισμα (ήχ. Α΄ -  Τὸν τάφον Σου Σωτήρ)
7) Κάθισμα (ήχ. Γ΄ - Τὴν ὡραιότητα) 
8) Κάθισμα (ήχ. Δ΄ -  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ)
9) Στιχηρό των Αίνων (ήχ. πλ. Δ΄ -   Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος)
10) Απολυτίκιον  (ήχ. Δ΄ - Ταχὺ προκατάλαβε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου