Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡKΥΡΑΣ: ΧΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΨΑΛΤΩΝ 1ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΚΛ...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡKΥΡΑΣ: ΧΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΨΑΛΤΩΝ 1ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΚΛ...:    ΧΟΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΨΑΛΤΩΝ Το σύνολο Κεκρυραίων Ψαλτών, είναι ένα σύνολο χωρίς επίσημο τίτλο ή όνομα, απλά Κερκ...

1 σχόλιο: