Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Ύμνοι Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης1)  Στιχηρό του Εσπερινού (ήχ. Α΄ -  Πανεύφημοι Μάρτυρες)
2)  Κάθισμα  (ήχ. Α΄ -  Τον τάφον σου Σωτὴρ)
3)  Κοντάκιον  (ήχ. Δ΄  -  Ο  υψωθεὶς εν τω Σταυρώ)
4)  Κάθισμα  (ήχ. πλ. Δ΄ -  Την Σοφίαν και Λόγον)
5)  Απολυτίκιον  (ήχ. Α΄ -  Του λίθου σφραγισθέντος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου